{image 2
Ph:Gen Saito Hair: Yutaka Kodashiro Stylist : Rena Semba