[qualité Spring Summer 2013 LEAFLET] Ph:Shunya Arai Hair: TAKU Stylist : Aya Kaneko